$$$ Ragů je váš muž v lusofonní čtvrti na okraji vnějšího Bostonu a v labyrintu MInoTaura. Kolo zn. Schwinn, Nintendo DS a Spofavit. Bez nároku na kohezi $$$

19 October 2007

Snímky kapitola 4.


Od subtilní hospůdky k zbytnělým rovnoběžkám. Náhodný vývěr z Bostonu. Prequel příště.

About Me

My photo
is a games researcher/music journalist/professional amateur from the Bohemian Forest, Czech Republic