$$$ Ragů je váš muž v lusofonní čtvrti na okraji vnějšího Bostonu a v labyrintu MInoTaura. Kolo zn. Schwinn, Nintendo DS a Spofavit. Bez nároku na kohezi $$$

23 October 2007

Imáže č. 2-nehorázné koupání $$ babí čili indiánské léto

Oceán v Manchester-by-the-sea a jezero Walden (kde žil byl originální myslitel Thoreau, vynálezce občanské neposlušnosti a vůbec pašák)

About Me

My photo
is a games researcher/music journalist/professional amateur from the Bohemian Forest, Czech Republic