$$$ Ragů je váš muž v lusofonní čtvrti na okraji vnějšího Bostonu a v labyrintu MInoTaura. Kolo zn. Schwinn, Nintendo DS a Spofavit. Bez nároku na kohezi $$$

03 October 2008

Zásah potopená

Jednoho záříjovýho dne jsem se se dvěma (nepatrně) staršími ženami vydal na ostrůvky v Bostonském zálivu, kde se konaly instalace pochybnejch umělců. Zjistil jsem, že lodní spoje z ostrovu na ostrov na sebe extra nenavazujou. To, že jsem nezůstal trčet na ostrově do druhýho dne, lze dle standardních měřítek považovat za štěstí, i když jsem si tak trochu přál, aby se to stalo. Co zde vidíte: studentku MIT na lodi, zbraň hromadného ničení, blyštivý umění a studentky MIT uvnitř blyštivýho umění.
About Me

My photo
is a games researcher/music journalist/professional amateur from the Bohemian Forest, Czech Republic