$$$ Ragů je váš muž v lusofonní čtvrti na okraji vnějšího Bostonu a v labyrintu MInoTaura. Kolo zn. Schwinn, Nintendo DS a Spofavit. Bez nároku na kohezi $$$

02 October 2008

Mini mischivus v prohnilým jabku

Kytarista proslulý kapely Rest In Haste dorazil do Bostonu a opovážil se odcestovat až do New York City. Mělo to několik výhod. Já mohl fotit jej a on mne. A mohli jsme hrát slovní fotbal.

About Me

My photo
is a games researcher/music journalist/professional amateur from the Bohemian Forest, Czech Republic